Suicide Riff

Company: Silesia

Book It Now " target="_blank">Book It Now ?>

The Story

NAWIEDZONY BACKSTAGE
Jest to muzyczny pok?j utrzymany w klimacie rocka, kryj?cy w sobie wiele mrocznych tajemnic. Odby?o si? tu mn?stwo szalonych imprez przez kt?re przewin??y si? setki zespo??w i zakr?conych groupies. Jednak miejsce to zyska?o sw? popularno?? nie ze wzgl?du na imprezy, a przez wiele niewyja?nionych incydent?w… Na backstagu w ciemno?ciach po?r?d prawdziwych instrument?w muzycznych, ukryte s? zagadki, kt?re odkryj? przed Tob? jedn? z historii tego miejsca...

Audience
Difficulty Group
  • Advanced
Parking
Payment Methods
  • Cash

Difficulty Level

8

More Information

Number of Players:

2 to 5

Game Duration in Minutes:

60
Do you own this room?

and edit its info to enhance your visibility!

Rate and write a review

Katowice
Barbary 17
Katowice
Poland
Get directions